Офис масаж

  • Офис масаж

    Офис масаж на кушетка

    За офис масажът на кушетка трябва да бъде осигурно отделно помещение. Терапевтите ни носят необходимото оборудване и консумативи. Продължителността на една процедура е 25 минути, а цената ѝ е 29 лв.

  • Офис масаж

    Офис масаж на стол

    Офис масажът е услуга, която набира все по-голяма популярност у нас. Тя е част от социалния пакет на фирми с различна дейсност и брой служители. Положителният ефект от процедурата се изразява в намаляване на стресовите нива, повишаване на тонуса, профилактика…